Rólunk

 

1. Az Egyesület célja a kultúra, a honvédelem össztársadalmi ügyének támogatása, a honvédelmi hagyományok ápolása, megőrzése, az ifjúság honvédelmi nevelésének segítése, a hadtörténelmi ismeretek bővítése, a magyar történelmi hadseregek kulturális értékeinek fel-kutatása, megőrzése, népszerűsítése, továbbá az egyetemes és magyar kultúra terjesztése.

 

2. Az Egyesület - szakmai tapasztalatainak felhasználásával - segíteni és támogatni kí-vánja a céljaival megegyező  regionális és helyi kulturális, honvédelmi jellegű kezdeményezés sikeres megvalósítását.

 

3. Az Egyesület az ifjúság nevelésének, honvédelmi nevelésének magas színvonalú tá-mogatása érdekében együttműködik a honvédelem és biztonság ügyéért felelős intézmé-nyekkel, szervezetekkel, illetve önállóan is szervez és rendez olyan programokat, programso-rozatokat, amelyek elősegítik annak megvalósulását.

 

4. Az Egyesület fontosnak tartja a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek, il-letve minden egyéb művelődést segítő lehetőség biztosítását, az aktuális kulturális és művé-szeti információk közvetítését, a szakmai képzések, fórumok szervezését.

 

5. Az Egyesület támogatja a polgári és honvédségi művelődés és kulturális együttműkö-dés fejlesztését.

 

6. Az Egyesület törekszik a határainkon átnyúló kulturális együttműködés kiépítésére és szélesítésére a céljaival összefüggő értékek terjesztése érdekében.

 

7. Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.

 

8. Az amatőr alkotó-és előadó művészeti mozgalom kialakulásának, működésének segítése.

 

9. Felnőttoktatás, felnőttképzés.